Door op 23 februari 2017

Ed Wallinga lijstduwer PvdA in Overijssel

Lijstduwer in Overijssel bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ik vind het een hele eer dat ik daarvoor gevraagd ben. Met ziel en zaligheid heb ik me ingezet voor de politiek op gemeentelijk niveau en ik speel nog graag een partijtje mee. Mijn landelijke contacten zet ik in voor een beter minimabeleid, goede jeugdzorg en meer geld voor cultuur en sport in regio’s.
Met veel plezier ben ik daarom de provinciale lijstduwer voor de PvdA.

Wie ben ik?
Ed Wallinga en al 40 jaar Twentenaar. Wethouder in Enschede van 2006 tot 2014 voor sport, zorg, welzijn, wijkontwikkeling en openbare ruimte. Eerder werkzaam voor het minderhedenbeleid in Overijssel, voor dak- en thuislozen in NL, in het beroepsonderwijs en bij Universiteit Twente. Momenteel landelijk secretaris van de Zonnebloem en bestuurlijk actief in de jeugdzorg.

Wat drijft mij?
In vind het belangrijk dat mensen zich inzetten voor de samenleving; ik ben niet anders gewend. Altijd vrijwilligerswerk gedaan, me ingezet voor kwetsbare personen. Als homoseksueel heb ik daar een antenne voor. De samenleving is er niet gemakkelijker op geworden, maar we moeten pal staan voor onze verworvenheden en solidair zijn met zwakkeren, nationaal en internationaal. Nog steeds een wereld te winnen en daar blijf ik me met liefde en enthousiasme voor inzetten.

Doelen voor Overijssel
Te veel mensen langdurig in armoede, zeker in Twente. Dat moet anders; schulden bevriezen, geen stapeling van boetes, na drie jaar op een houtje bijten moeten mensen weer perspectief hebben. Te hoge werkloosheid in Overijssel; er moet sterker investeringsprogramma komen voor technologie en voor vernieuwing van de maakindustrie. Meer mensen aan het werk! Culturele en sportieve rijkdom in Overijssel! Er is meer dan de Randstad; ook geld voor Orkest van het Oosten, Reisopera, jeugdtheater. Met de provincie gaan we topsport en regionale sportcentra mogelijk maken.