Door op 24 februari 2017

Duurzaamheid vraagt om tandjes extra in Enschede

Ik had mij niet kunnen bedenken dat het onderwerp duurzaamheid in mijn eerste twee weken als  woordvoerder van de fractie in zoveel verschillende en uiteenlopende onderwerpen ter sprake zou komen. Wat wist ik eigenlijk van duurzaamheid? Ik dacht in eerste instantie vooral aan de deel- en ruil economie en aan windmolens en zonnepanelen om de omslag naar groene energie mogelijk te maken.

Nu, na twee weken, blijkt dat het veel verder gaat dan dat. Duurzaamheid zit in vrijwel alles wat ons nu en de komende jaren bezig gaat houden in de gemeentelijke politiek en het leven in een stad als Enschede en in een regio als Twente.

Twence
Kijk maar eens naar de vragen omtrent Twence, onze regionale  afvalverwerker. Op dit moment is de gemeente Enschede groot aandeelhouder, maar willen we dat wel blijven? Als we de aandelen van Twence verkopen, levert dit namelijk direct geld op om andere plannen mogelijk te maken. Maar, als we Twence verkopen, hoe gaan we dan onze groene doelstellingen omtrent afvalverwerking behalen? En niet te vergeten: Twence levert als een van de weinigen nu al een groot aandeel in de duurzame energie die wordt opgewekt. Mede door het thema duurzaamheid en de noodzaak dit op lange termijn te bekijken, is de PvdA van mening dat je zo’n belangrijke organisatie niet uit handen moet geven.

Groene leges
Of het thema groene leges, een regeling voor inwoners van Enschede die graag duurzaam willen (ver)bouwen. Het beschikbaar gestelde geld is binnen de eerste twee maanden van dit jaar al op. Mensen die bouwplannen hadden, kunnen dit nu niet door laten gaan en zien zich genoodzaakt minder duurzaam te bouwen dan ze hadden gewild én dat wij het liefst van ze verlangen. De regeling gaat door gebrek aan geld en visie aan haar eigen succes ten onder, waarmee we onszelf in de voet schieten en de duurzaamheidsdoelen ook nog eens niet behalen.

Omslag maken
Als we de omslag naar échte duurzaamheid durven maken, en wat de PvdA betreft liever gisteren dan vandaag, dan gaat het effect hebben op het leven van mensen in de stad en zullen we daar rekening mee moeten houden in de keuzes die we met elkaar maken. We zullen daar de inwoners in mee moeten nemen, maar ook moeten laten zien dat er geen andere mogelijkheid meer is dan deze ontwikkeling. De urgentie om nu duurzame groene keuzes te maken is groot, willen we ooit aan de lokale, landelijke en wereldwijde afspraken kunnen voldoen. Deze omslag is groots en vraagt de benodigde visie en lef, voor meerdere jaren, om die ook daadwerkelijk te maken.

Tandjes extra
Wat ons betreft missen we deze noodzakelijke ingrediënten. De ambitie van het huidige college gaat niet ver genoeg en de uitvoering van de plannen die er best zijn, gaat te langzaam. Zoals het er nu naar uit ziet heeft Enschede volgend jaar, na 4 jaar dit college, nauwelijks duurzame energie opgewekt, laat staan Enschede van extra groene energie voorzien. Dit vinden wij een gemiste kans, in een wereld die piept en kraakt onder de huidige vervuiling en die schreeuwt om verandering en ontwikkeling op energiegebied.