1 juni 2017

Commissie kandidatenlijst bekend

Op 29 maart heeft de ALV het bestuur de opdracht gegeven om een kandidaatstellingsadviescommissie samen te stellen en een opdracht voor deze commissie te formuleren. Het bestuur heeft bij de samenstelling rekening gehouden met (politieke) ervaring, kennis van het reilen en zeilen binnen de afdeling en een goede verdeling van qua leeftijd en geslacht.  

De commissie

Het bestuur draagt als voorzitter Eric Helder voor. Eric is wethouder en raadslid geweest voor de PvdA in Enschede en is momenteel werkzaam bij de Raad van State. Daarnaast stelt de commissie voor dat Karin Mulders (raadscommissielid in Dinkelland), Karien van Buuren (actief lid binnen de afdeling), Thomas Windmulder (voormalig raadslid PvdA Enschede) en Rudy Kleine (lid afdelingsbestuur) zitting hebben in de adviescommissie.

Het bestuur heeft een opdracht geformuleerd. Deze treft u bijgaand aan. Tijdens de ledenvergadering van 28 juni zal de commissie zich verder voorstellen en wordt de opdracht ter vaststelling aan de leden aangeboden.