Door op 21 april 2017

Beleidsplan voor schuldhulp mag concreter en specifieker

Wie in de schulden zit, komt daar doorgaans maar moeilijk uit. De uitgaven voor rente en terugbetaling zijn hoog en komen bovenop de normale uitgaven. Vele duizenden inwoners in Enschede zitten in een situatie waarin de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. En dus is hulp vanuit de omgeving nodig om de situatie weer onder controle te krijgen. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol, middels schuldhulpverlening.

Schulden kan iedereen overkomen

Het hebben van schulden is niet iets van alleen mensen met een laag inkomen. Ook mensen die een goede baan hebben, kunnen in de schulden raken. Een hoge hypotheek of slecht beheer van de portemonnee kunnen leiden tot een situatie die met de dag uitzichtlozer lijkt te worden.

Bespreekbaar maken

Een belangrijke sleutel in het tegengaan van schulden en de effecten van schulden is het bespreekbaar maken. Over geld wordt niet graag gepraat. Mensen weten van elkaar vaak niet hoeveel ze verdienen en al helemaal niet als er geldproblemen zijn. Mensen met schulden denken vaak dat ze de enige zijn, dat er niemand anders is die hetzelfde ervaart. Terwijl elkaar helpen in zulke moeilijke situaties vaak de beste oplossing is.

Zelfredzaamheid?

Dan is zelfredzaamheid een mooi woord, maar in de praktijk heb je er op dat soort momenten niet zoveel aan. Belangrijker is het om samen met anderen te zorgen dat je de schulden weer de baas wordt. Soms kan dat een kennis of familielid zijn, maar ook de gemeente moet in dat soort gevallen een handje kunnen helpen. Via steun aan organisaties en het inzetten van de Stadsbank moeten onze stadsgenoten geholpen worden om weer grip op hun situatie te krijgen.

Hoe? Dat staat in het Beleidskader Schuldhulpverlening, dat afgelopen maandag in de stedelijke commissie werd besproken. Maar dat beleidsplan mag nog wel iets beter dan dat het nu is. We geven veel geld uit, maar het is in het beleidsplan niet duidelijk wat onze euro’s nou aan effect opleveren. Kunnen we het leed van mensen verzachten? Kunnen we voorkomen dat een flink aantal inwoners in de schulden komt? Het antwoord op die vraag ontbreekt, helaas.

Leren van goede voorbeelden

Ook is er weinig aandacht voor de specifieke situatie in Enschede en er hadden meer voorbeelden in kunnen staan van voorbeelden uit het hele land die ook in Enschede succesvol kunnen werken. Sommige steden doen extra projecten voor en met jongeren, om te zorgen dat ze kunnen studeren. Andere mooie voorbeelden zijn er te over.

Vorig jaar dienden we nog een motie voor in om te onderzoeken of de gemeente de schulden van deze jongeren niet kon opkopen. Daarmee kon worden gezorgd dat ze ruim de tijd krijgen om terug te betalen zonder torenhoge rentes, en tegelijkertijd de studie kon worden voortgezet. Want schulden of armoede mogen nooit betekenen dat je de kans op goed onderwijs misloopt.

Inkomsten en uitgaven

Tijdens de raadsvergadering over het Beleidskader Schuldhulpverlening gaan we in ieder geval één ding doen: een motie indienen over de betaaldata van de uitkeringen. Zie ook Pleidooi voor eerdere betaaldatum uitkeringen.