Door op 14 september 2017

Banning Leergang in oktober 2017

Banning richtte in 1946 mede de PvdA op. Anno 2017 is zijn naam verbonden aan de jaarlijkse Banning Leergang. De Banning Leergang is een jaarlijkse serie van vier bijeenkomsten waarin we op zoek gaan naar de waarden achter sociaaldemocratische politiek.

Inhoud

De Banning leergang 2017 gaat over burgerschap. Over de vraag wie we zijn, wat we doen, waar we zijn en wie er met ons mee mag doen als we onszelf aanduiden als ‘burger’. Of wellicht beter gezegd, als we door anderen zo worden genoemd. Want vooral in de politiek is de burger een hot item. Nieuw beleid? samen maken met de burger. Een andere verzorgingsstaat? Een grotere rol voor de burger. Vertrouwen in onze democratie en onze politiek? Een probleem van de burger. Over dit soort vragen gaat de leergang, met vier sprekers die een vooraanstaande rol spelen in het publieke debat over burgerschap in Nederland. Kom met hen meepraten!

Programma en aanmelding

Vier woensdagavonden van 18:00-21:00 in het centrum van Utrecht.
4 oktober 2017: Wat is eigenlijk een burger? Over politieke visies op burgerschap
11 oktober 2017: Waar zijn we burgers en waar zijn we thuis? Grenzen tussen publiek en privé
1 november 2017: Waar worden we burgers? Over burgerschapsonderwijs
15 november 2017: Wie mag er burger zijn? Over diversiteit en toegang tot ‘ons’ burgerschap

Meer informatie is op deze website te vinden.

Aanmelden kan via deze link. Ikzelf neem deel aan de Banning Leergang 2017, dus samen reizen is mogelijk!