Door op 31 januari 2014

Amendementen Enschede/Hengelo voor PvdA congres al overgenomen

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari is er weer een landelijk PvdA congres, deze keer in Breda. Afgelopen week zijn de definitieve congresstukken uitgekomen, waarin drie amendementen van de PvdA Enschede (in samenwerking met afdeling Hengelo) zijn opgenomen. We schetsen kort de onderwerpen.

  • Als wijziging in de statuten en reglementen van de PvdA wordt een aanpassing voorgesteld waarbij “leden toegang zullen krijgen in de gegevens van andere leden”. Hierbij is in amendementen van Enschede, Hengelo, Utrecht en Den Haag opgemerkt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met gegevens van leden om de privacy te waarborgen. Als toevoeging wordt door ons voorgesteld dat PvdA-leden eerst toestemming moeten geven voor het uitwisselen van contactgegevens, die uitsluitend voor partijdoeleinden mogen worden gebruikt. Preadvies van het partijbestuur hierbij is om het amendement over te nemen.
  • In het verkiezingsprogramma voor het Europese parlement wordt gezegd dat “landen in de EU moeten afzien van het steunen en tolereren van autoritaire regimes (…). EU landen, dus ook Nederland, mogen aan deze corrupte regimes en regeringen geen overtollig defensie materiaal verkopen. “ Wij ondersteunen het amendement van Alkmaar/ Graft-De Rijp/ Schermer waarin wordt aangegeven dat het woord “overtollig” in de zin geschrapt moet worden. Wij moeten überhaupt geen wapentuig willen verkopen aan corrupte regeringen, ook geen overtollige. Preadvies van het partijbestuur hierbij is om het amendement over te nemen.
  • De PvdA wil “de loonkloof tussen mannen en vrouwen in elke lidstaat verminderen met 2% per jaar.” In een amendement van PvdA Enschede, met steun van Hengelo en Utrecht, wordt aangegeven dat de kloof met minimaal 2% moet worden verkleind, om daadwerkelijk snelheid te kunnen maken met het eindigen van deze inkomenskloof. Het partijbestuur heeft hierop een nieuw tekstvoorstel geschreven waarin dit amendement werd meegenomen.

Wij zijn zeer verheugd dat deze amendementen zijn aangenomen, dit geeft een mooi uitgangspunt voor het daadwerkelijk congres. Wij houden u op de hoogte.