Door op 14 september 2017

ALV 27 september: Bespreking verkiezingsprogramma

Op 27 september zal er een ALV plaatsvinden waarbij we het concept-concept verkiezingsprogramma zullen bespreken. De schrijfcommissie heeft een conceptversie samengesteld die we tijdens de ALV hoofdstuk voor hoofdstuk zullen bespreken. De leden kunnen dan op de verschillende onderwerpen input leveren. De commissie zal deze input gebruiken om een definitieve concept-versie te schrijven. Deze is dan amendeerbaar tijdens de ALV in november waarbij we het verkiezingsprogramma zullen vaststellen.

Daarnaast wordt de lijsttrekker officieel benoemd door de ALV. Tijdens de vorige ALV is de procedure vervroegd, zodat de lijsttrekker in combinatie met het campagneteam genoeg tijd heeft om de campagne voor te bereiden.

De ALV vindt plaats in het Nivon-gebouw aan de Dotterbloemstraat 120. De agenda vindt u hier. We hopen jullie allemaal te zien op 27 sepbember.