Door op 21 september 2016

Agnes Jongerius verrast door aanpak Rigtersbleek

Op maandag 19 september bracht Europarlementariër Agnes Jongerius een kort werkbezoek aan Enschede. Zij bezocht voetbalvereniging Rigtersbleek om een beeld te krijgen van het concept “vitale sportvereniging”.

Eerst werd de ontstaansgeschiedenis van deze vereniging uitgelegd en vervolgens werd de werkwijze van het concept “vitale sportvereniging” doorgenomen.

Agnes was aangenaam verrast door de veelheid van activiteiten en de manier waarop met passie wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van het geheel. De variatie aan activiteiten en de inzet van heel veel vrijwilligers verdient een compliment.

Vervolgens werd gediscussieerd over de vraag waarom in Enschede wel met heel veel inzet van vrijwilligers een club draaiend gehouden kan worden en in de Randstad niet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit ook niet in heel Enschede het geval is. Rigtersbleek is een positieve uitschieter.

Wellicht dat de plek van het sportterrein ook van invloed is. Rigtersbleek is onderdeel van de wijk en heeft een positie binnen de wijk. Daardoor kunnen scholen, buitenschoolse opvang en andere maatschappelijke organisaties gebruik maken van de voorzieningen. Het is een sportcomplex dat 7 dagen per week open is en iedereen kan er gewoon een ‘balletje trappen’ of ouders kunnen iets drinken op het terras terwijl de kinderen aan het spelen zijn.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het eetcafé van de wijk; natuurlijk ook weer onderdeel van de vereniging Rigtersbleek. Na een gesprek met de medewerker en de begeleider van de daar werkzame vrijwilligers en stagiaires werd het bezoek tot tevredenheid van iedereen afgesloten.

Dank aan Rigtersbleek voor de fijne ontvangst en de heerlijke maaltijd!