Door op 21 september 2016

Afdelingsbestuur zoekt penningmeester

In de ledenvergadering van 22 juni is een nieuw afdelingsbestuur gekozen. De functie van penningmeester wordt op dit moment vervuld door Anne Benneker. Anne is op 22 juni tevens gekozen als secretaris. Volgens de statuten mogen deze twee functies een half jaar gecombineerd worden. Hiervoor hebben we dispensatie aangevraagd bij het partijbureau en gekregen.

De vacature penningmeester staat echter nog steeds open. Hierbij brengen we deze nogmaals onder de aandacht. De functiebeschrijving, zoals vastgesteld door het partijbureau in Amsterdam is hier te lezen.

Wie geïnteresseerd is in deze functie, kan zich richten tot afdelingssecretaris Anne Benneker.