Door op 6 oktober 2016

Afdelingsbestuur hield heidag voor planning en teambuilding

Op zaterdag 24 september had het afdelingsbestuur van de PvdA Enschede haar tweejaarlijkse heidag om de plannen voor de komende periode op scherp te zetten.

De komende periode staat grotendeels in het teken van twee grote verkiezingscampagnes, namelijk die voor de Tweede Kamer in 2017 en die voor de gemeenteraad in 2018. Het bestuur heeft met name voor die laatste de verantwoordelijkheid dat alles op rolletjes loopt.

Routeplanner
Tijdens de aanstaande ledenvergadering op 9 november presenteren we de routeplanner tot aan de verkiezingen en wordt het tijdpad geschetst. Hierin zullen verschillende deadlines staan, bijvoorbeeld voor het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Er worden punten aangegeven waarover de leden moeten beslissen. Leden kunnen hier input op leveren, zodat we als vereniging met elkaar deze planning kunnen goedkeuren.

Taken en ambitie
Daarnaast is gesproken over de ambities van de bestuursleden en hebben we een taakverdeling gemaakt. Onze individuele taken kunt u hier vinden, zodat u duidelijkheid heeft welke persoon u waarvoor kunt aanspreken.
Als bestuur hebben we een gezamenlijk doel geformuleerd, dat tweeledig is; namelijk het draaiende houden van de vereniging (de statutaire rol) en het betrekken van leden op verschillende vlakken (zoals de deskundigheid van leden in kaart brengen en bij het organiseren van activiteiten), en het profileren van de vereniging op plaatselijke en landelijke thema’s.

Teambuilding
Ten slotte hebben we een stukje teambuilding gedaan, waarbij we vooral gefocust hebben op de positieve kanten van alle bestuursleden. Het bestuur is vooralsnog nog steeds op zoek naar een penningmeester, aangezien we per december een nieuwe penningmeester nodig zullen hebben.