Door op 23 december 2016

Aandacht voor sociale veiligheid fietsroutes Euregio Bedrijvenpark

Wie op de fiets vanuit Enschede naar het Euregio Bedrijvenpark wil, heeft een aantal opties. Langs het spoor via de Oosterstraat, of vanaf de Gronausestraat via station Eschmarke, bijvoorbeeld. Zeker in het donker niet de prettigste routes om te fietsen. Op aandringen van de PvdA gaat het college nu kijken naar mogelijkheden om het veiligheidsgevoel op deze routes te verbeteren.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor een fietsbrug over het spoor langs de Euregioweg kondigde de PvdA een motie aan waarin twee voorstellen waren opgenomen: de oproep aan het college om te kijken naar de mogelijkheden om het veiligheidsgevoel op de routes naar het Euregio Bedrijvenpark te verbeteren, en het plaatsen van bewegwijzering voor fietsers. De weg naar het bedrijventerrein op de fiets is namelijk niet heel erg logisch en vanzelfsprekend.

Wethouder Hans van Agteren herkende de signalen van de gebruikers van het bedrijventerrein en zegde toe met beide thema’s in de komende maanden aan de slag te gaan. Daar zijn we blij mee. Zeker in de vroege en late uurtjes is het niet erg prettig om naar het Euregio Bedrijvenpark te fietsen, en dat is toch het tijdstip dat de meeste werknemers naar hun werk gaan of juist weer naar huis.

Bij het raadsvoorstel voor de fietsbrug maakten we wel een kritische kanttekening over de kosten van de brug. ProRail wil niet een extra gelijkvloerse oversteek, waardoor een fietsbrug de enige optie is. En die kost natuurlijk behoorlijk wat geld, zowel in aanleg als in onderhoud. Dat het goed is dat de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk er komt is duidelijk, maar het college moet echt even op de uitgaven daarvoor letten.​