Door op 27 januari 2017

PvdA eert Willem Wilmink tijdens Nationale Poëzieweek

Van 26 januari tot en met 1 februari is het Nationale Poëzieweek, een week waarin de mooiste verzen en gedichten onder de aandacht van een groot publiek worden gebracht. Enschede kent een rijke traditie wat betreft taal, muziek en cultuur: een traditie waar we trots op zijn en die we koesteren.

Deze week eren we als PvdA op onze Facebook-pagina Willem Wilmink met een serie gedichten van zijn hand. Ze worden voorgedragen door bekende en minder bekende stadsgenoten. Op 26 januari beet fractievoorzitter Laurens van der Velde de spits af, hij droeg “Enschede Huilt” voor, een ontroerend gedicht dat Wilmink schreef na de vuurwerkramp.

We zijn verheugd dat we toestemming hebben gekregen van de erfgenamen van Willem Wilmink om de gedichten op onze social media te delen. Daarvoor hartelijk dank.

Elke dag gedurende zeven dagen komt er een nieuw gedicht online op onze Facebookpagina: www.facebook.com/pvda.enschede