Door op 3 oktober 2016

Gerben de Jong wint Jan Schaeferprijs 2016

Op zaterdag 1 oktober 2016 werd de 20ste editie van de Enschedese Jan Schaeferprijs georganiseerd. Uit acht kandidaten werd Gerben de Jong aangewezen als de winnaar.

De Jan Schaeferprijs is een jaarlijkse prijs van de Enschedese gemeenteraadsfractie voor een persoon of groep die als vrijwilliger een belangrijk initiatief heeft ontwikkeld voor de verbetering van zijn leefomgeving, straat, buurt of wijk van Enschede.

De jury, bestaande uit Janke Smit, Yara Hümmels en Wim Jansen Lorkeers, was vol lof over de acht genomineerden. Zij was echter unaniem in haar oordeel.

“Feitelijk zou Jan Schaefer zelf, als hij inwoner van onze stad zou zijn geweest, op eenzelfde volhardende manier werk gemaakt hebben van plannen voor de directe woonomgeving. […] Het initiatief  heeft betrekking op de leefbaarheid, het woongenot en de stadsvernieuwing. Door zich op een volhardende manier te blijven inzetten is veel bereikt voor de wijk. De wijk kon hierdoor ingrijpend vernieuwd worden op een manier, waar de bewoners achter konden staan. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die de sociale cohesie van de wijk bevorderen.”

Gerben de Jong was genomineerd voor zijn tomeloze inzet als secretaris en woordvoerder voor de bewonersvereniging Het Bijvank bij De Brink en de Bewonerscommissie Bijvank Noord.

Naast een oorkonde, bloemen en een trofee mocht hij uit handen van Sharon Dijksma ook een bedrag van 500 euro in ontvangst nemen als bijdrage voor de activiteiten waarvoor hij zich inzet.

Alle acht kandidaten werden in het zonnetje en de bloemen gezet.

Het oordeel van de jury kunt u lezen in het juryrapport Jan Schaeferprijs 2016.

Meer informatie over de prijs kunt u vinden op info Jan Schaeferprijs.