Door op 3 mei 2017

1-meiviering 2017 in de Forelderij

Dit jaar hielden we onze 1 mei-viering in de Forelderij in Usselo, een werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een natuurlijke omgeving. Buiten een forellenvisserij inclusief rokerij bevat de Forelderij ook een tuin en winkel, een fruit-, kruiden- en bloemenplukkerij en een thee- en koffieschenkerij. Ook is de Forelderij geschikt als uitrustpunt.

Welkom door Saskia

Bij het welkom door onze voorzitter Saskia Voortman gaf zij gelijk aan blij te zijn met de locatie. Verder noemde ze dat 1 mei herinnert aan zaken als de strijd voor een achturige werkdag en tegen kinderarbeid. Vervolgens kreeg iemand van de Forelderij het woord om te vertellen over het werk dat er bij de Forelderij gedaan wordt.

Basisinsteek: je beter voelen

Deze vertelde dat de Forelderij een onderdeel is van Stichting Surplus, wat eerder de DCW was. Dit is bedoeld voor mensen met gedragsproblemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die er komen leren basisvaardigheden zoals op tijd komen en je aan regels houden. De insteek van de Forelderij is voornamelijk je beter voelen door het hebben van een dagbestelding. Als de belangen van de werknemers en de belangen van het bedrijf met elkaar in conflict zijn, gaan de belangen van de werknemers voor. Op een werkdag zijn er ongeveer 15 mensen aanwezig. Als Wouter Muller vraagt wat de Forelderij graag wil van de politiek, is het antwoord: Meer werkbegeleiding en minder regeldruk.

Geen vernieuwing, maar terug naar waar we voor staan

De volgende die aan het woord kwam was Keklik Yucel, demissionair Tweede Kamerlid van de PvdA. Deze middag wilde ze niet alleen stilstaan bij de pijn van het verlies van de verkiezingen, maar ook bij de relevantie van de partij. Keklik vertelde een prachtig verhaal over haar familie die na de komst uit Turkije inspanning had moeten leveren voor een goede positie in Nederland. Keklik is zich sterk bewust van de mogelijkheden die ze heeft gekregen en hiermee voelt ze duidelijk de betekenis van 1 mei.

Maar hoe moet de partij nu verder? Volgens sommigen had er geen lijsttrekkersverkiezing moeten zijn en kwam de campagne te laat op gang. Volgens anderen was er iets mis met de campagne en de inhoud ervan. Maar volgens Keklik moeten we niet vernieuwen, maar terug naar waar we voor staan. Het gaat hierbij om herkenbaarheid, strijdbaarheid en waardevastheid. Als we strijden voor vrijheid betekent dit ook opkomen voor de vrijheid van anderen.

Huldiging jubilarissen

Tenslotte reikte Keklik een speldje uit aan Bert Hassink, die 25 jaar lid is van de PvdA en een Willem Drees-penning de heer van der Veen, die zelfs al 65 jaar lid is. Een aantal jubilarissen dat niet aanwezig was ontvangt het speldje later thuis. Keklik noemde de jubilarissen helden, maar later voegde ze eraan toe dat eigenlijk alle PvdA-leden helden zijn.

Als afsluiting van de dag zongen we gezamenlijk allen de Internationale, waarna nog een gezellige borrel volgde. Het was een mooie middag op een mooie plek. De forelderij biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een hoop mogelijkheden en is ook gewoon een mooie plek om te bezoeken!