Verkiezingsprogramma in het kort

De Partij van de Arbeid heeft een duidelijke visie waar het heen moet met de stad: Een fijne een leefbare stad die een thuis is voor iedereen. Waar je de kans krijgt om te doen wat jij wilt: met een opleiding, een baan maar ook in bijvoorbeeld cultuur en sport. Enschede maken we samen. We kijken naar elkaar om en helpen elkaar een handje als het nodig is. Als er beslissingen moeten worden genomen, zorgen we voor zoveel mogelijk draagvlak.

Onze visie op de stad hebben we verwoord in een aantal speerpunten:

1. Goed werk en een eerlijk loon

Samen met het bedrijfsleven versterken we de economie. We vergroten de kansen op werk en strijden voor goed werk tegen een eerlijk loon. Ook in de publieke sector komen er banen bij.

2. Iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen in onze stad. Schulden of een beperking mogen daarbij niet in de weg staan. De kansen van kinderen mogen nooit worden belemmerd door armoede. Discriminatie of uitsluiting om welke reden dan ook accepteren we niet.

3. Investeren in sport en cultuur

Sport en cultuur zijn belangrijk voor plezier, ontmoeting en de eigen ontwikkeling. En daarom onmisbaar in Enschede! Dat betekent ook dat we daarin moeten investeren. Zodat iedereen er aan mee kan doen.

4. Goede en betaalbare zorg

Zeker zijn van de juiste zorg. Als je het zelf even niet meer redt, moet er iemand voor je klaar staan. Jouw hulpvraag staat dan centraal. Samen met jou en je omgeving kijken we wat je nodig hebt. We hebben extra aandacht voor jeugdhulp en ouderenzorg.

5. Duurzame stad

We moeten zuinig omgaan met onze aarde. Enschede moet daarom zo snel mogelijk om naar schone energie. Het vraagt lef en ambitie om te investeren in alle vormen van energie, om het verbruik te verlagen en te werken naar een stad met zo weinig mogelijk afval.

6. Fijne en betaalbare woningen

Je thuis voelen in Enschede begint bij een prettig huis, in de wijk waar jij graag wil wonen. We werken met corporaties aan voldoende sociale huurwoningen en stimuleren dat huizen door verduurzaming comfortabeler worden, met minder energielasten.

7. Schone, veilige en leefbare stad

De PvdA gaat voor een nette en groene stad. We willen geen verrommeling en overlast in de wijken en dorpen. We dagen inwoners uit om mee te denken over hoe we onze stad schoon, veilig en leefbaar houden.

8. Plekken voor ontmoeting in de buurt

In alle wijken moeten voldoende plekken zijn voor ontmoeting. Buurthuizen en wijkgebouwen dragen bij aan de mogelijkheid om je buurt beter te leren kennen. Daarbij werken we slim samen met verenigingen, instanties en bedrijven in de wijk.

9. Bruisende binnenstad

De binnenstad van Enschede is het kloppend hart van Twente, met een unieke combinatie van wonen, werken en recreëren. We stimuleren creatief ondernemerschap en bieden ruimte voor winkels om zeven dagen per week open te zijn.

10. Echte zeggenschap

Zeggenschap is meer dan een inspraakavond houden. We benutten de talenten en ideeën van inwoners en we gaan met elkaar in gesprek over goede oplossingen. We verdubbelen de wijkbudgetten om de inwoners nog beter te betrekken bij hun buurt.

Meer weten? Lees het hele verkiezingsprogramma.