• Verkiezingsprogramma 2018

  In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn al druk bezig met de voorbereiding van het PvdA verkiezingsprogramma. Meedenkers zijn welkom!

  Lees meer >
 • Doe mee in de campagne!

  Doe mee met de PvdA Enschede in campagnetijd! Er zijn altijd veel activiteiten. Bekijk hier wat je kunt doen in onze verkiezingscampagne.

  Lees meer >
 • Ombudsteam helpt

  Het PvdA ombudsteam probeert een antwoord te vinden voor iedereen die problemen heeft met instanties of met de wirwar van regels.

  Lees meer >
 • Jan Schaeferprijs

  Op zaterdag 1 oktober reikte de PvdA Enschede de Jan Schaeferprijs uit, een prijs voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. Gerben de Jong was dit jaar de winnaar.

  Lees meer >

Wethouder en gemeenteraad laten medewerkers fietsenstalling in de steek

door Laurens van der Velde op 15 juni 2017

Wat doe je als gemeente als je medewerkers vele jaren ten onrechte vrijwilligerswerk laat doen met alleen een bijstandsuitkering als ‘beloning’? Dan zorg je dat dat netjes opgelost wordt. Zou je denken… Nadat het College van B&W al verzuimde daarin verantwoordelijkheid te nemen, namen de coalitiepartijen D66, Burgerbelangen, CDA, VVD en ChristenUnie het in de raadsvergadering van 12 juni niet zo nauw met dat verantwoordelijkheidsgevoel.

lees verder »

College draait duimschroeven aan bij zondagopenstelling

door Arjan Kampman op 15 juni 2017

Het huidige College van B&W ligt voor wat betreft de zondagopenstelling in de houdgreep bij de ChristenUnie. Die partij sleepte beperking van de openstelling op zondag in de wacht bij de coalitieonderhandelingen. Tot grote frustratie van veel ondernemers. En tegen het eind van de coalitieperiode wordt er ineens strenger gehandhaafd.

lees verder »

Ledenvergadering 28 juni: voorbereidingen op GR2018

15 juni 2017

Op 28 juni aanstaande is er weer een ledenvergadering van de PvdA Enschede. De vergadering begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur in het Nivon-gebouw aan de Dotterbloemstraat. De agenda vindt u hier. Op de agenda staat de bespreking van het jaarverslag, met daarbij ook het financiele jaarverslag van de afdeling. Kandidaatsstellingsadviescommissie

lees verder »

Stroinkslanden helemaal klaar met de overlast

door Arja ten Thije op 15 juni 2017

De bewoners in sommige delen van Stroinkslanden zijn de overlast beu. De toenemende onzelfstandige bewoning maakt de buurt eerder slechter dan beter en ook afval en andere vormen van overlast nemen toe. Kortom: de leefbaarheid staat onder druk. Tijdens de stadsdeelcommissie Zuid van afgelopen dinsdag kwam de overlast op tafel.

lees verder »

VoorleesExpress moet ook door in 2018

door Arja ten Thije op 15 juni 2017

Er is onzekerheid over de voortzetting van de inzet van de VoorleesExpress in 2018. Als Partij van de Arbeid zien we graag dat er ook na dit jaar nog volop wordt voorgelezen door de vele vrijwilligers.

lees verder »

SP en PvdA eisen opheldering over situatie medewerkers fietsenstalling

door Laurens van der Velde op 9 juni 2017

De gemeenteraadsfracties van de SP en de PvdA hebben een interpellatieverzoek ingediend voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 12 juni a.s.. Tijdens het interpellatieverzoek willen zij van wethouder Van Agteren opheldering over arbeidspositie van de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling. De wethouder moet in het debat aangeven hoe hij er voor gaat zorgen dat er gewerkt gaat worden met rechtvaardige en redelijke arbeidsovereenkomsten.

lees verder »

Commissie kandidatenlijst bekend

1 juni 2017

Op 29 maart heeft de ALV het bestuur de opdracht gegeven om een kandidaatstellingsadviescommissie samen te stellen en een opdracht voor deze commissie te formuleren. Het bestuur heeft bij de samenstelling rekening gehouden met (politieke) ervaring, kennis van het reilen en zeilen binnen de afdeling en een goede verdeling van qua leeftijd en geslacht.  

lees verder »

Onaangename verrassing: kostenstijging voor gebruikers Regiotaxi

door Laurens van der Velde op 1 juni 2017

Per 1 juli aanstaande zijn er nieuwe contracten voor de Regiotaxi. De gemeente Enschede heeft daarvoor samen met de andere Twentse gemeenten een aanbesteding gehouden. Een onaangename verrassing is de invoering van reserveringskosten. Daarover stelden we vragen aan het College van B&W. Onlangs ontvingen de gebruikers van de Regiotaxi een brief in de brievenbus met daarin

lees verder »