• Ledenvergadering op 9 november

  Op woensdag 9 november is er weer een algemene ledenvergadering van de PvdA Enschede.

  Lees meer >
 • Spreekuur ombudsteam

  Iedere eerste en derde dinsdag van de maand houdt het ombudsteam een spreekuur in speeltuin Velve-Lindenhof. Het eerstvolgende is op 1 november.

  Lees meer >
 • Verkiezingsprogramma 2018

  In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn al druk bezig met de voorbereiding van het PvdA verkiezingsprogramma. Meedenkers zijn welkom!

  Lees meer >
 • Jan Schaeferprijs

  Op zaterdag 1 oktober reikte de PvdA Enschede de Jan Schaeferprijs uit, een prijs voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. Gerben de Jong was dit jaar de winnaar.

  Lees meer >
 • Doe mee!

  Doe mee met de PvdA Enschede! Er is van alles te doen. Bekijk hier wat je kan betekenen voor onze afdeling.

  Lees meer >

Ledenvergadering 9 november over verkiezingsprogramma’s

door Anne Benneker op 28 oktober 2016

Op woensdag 9 november is er weer een algemene ledenvergadering van de PvdA Enschede. Hoofdthema vormen het plaatselijk en het landelijk verkiezingsprogramma. Ook staat de benoeming van een nieuwe penningmeester op de agenda, wordt de routeplanner besproken en geeft het ombudsteam een update over zijn bezigheden en het landelijk netwerk van ombudsteams.

lees verder »

Grondbeleid: actief blijven sturen op de ontwikkeling van de stad

door Laurens van der Velde op 28 oktober 2016

Meer dan twintig miljoen euro is er voor vrijgemaakt, grondbeleid. Maandag 31 oktober besluit de gemeenteraad over de inzet van dat bedrag in het raadsvoorstel ‘Richting aan ruimte’. De gemeente Enschede heeft in de afgelopen jaren inmiddels al zo’n 100 miljoen euro moeten afboeken op aangekochte grond die niet meer (op korte termijn) ontwikkeld gaat worden. Het einde is nog niet in zicht.

lees verder »

Integratie Offensief: stad neemt verantwoordelijkheid voor meedoen en thuis voelen

door Cevdet Örnek op 27 oktober 2016

De motie Integratie Offensief uit 2015 heeft geleid tot het Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen. Dit programma is ontwikkeld in samenspraak met vele betrokkenen. Hiermee neemt de stad verantwoordelijkheid om de nieuwe Enschedeërs zich welkom te laten voelen en mee te laten doen. Bij de voorstellen die het college doet, heeft de PvdA extra nadruk gelegd op een aantal punten.

lees verder »

Diederik Samsom op 6 november in Enschede

door Yara Hümmels op 26 oktober 2016

De campagne voor het lijsttrekkerschap van de PvdA staat voor de deur. En dat belooft best een interessante strijd te worden: Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Jacques Monasch, Gerard Bosman en Pelle Oosting hebben zich kandidaat gesteld. Op zondag 6 november komt Diederik Samsom naar Enschede, in het Vestzak Theater, Walstraat 35, vanaf 12.00 uur.

lees verder »

Klachtencommissaris: geen bureaucratisch gedrocht

door Laurens van der Velde op 26 oktober 2016

Sinds het begin van deze raadsperiode hebben we in Enschede een klachtencommissaris: een onafhankelijke functionaris die een rol speelt als mensen klachten hebben over de gemeente. Er is discussie over de organisatie van deze functie. De PvdA vindt dat de klachtencommissaris dicht bij de inwoners moet staan, geen bureaucratisch gedrocht mag worden en onder verantwoor- delijkheid van de gemeenteraad moet vallen.

lees verder »

Themabijeenkomst over gevolgen veranderende arbeidsmarkt

door René Tenkink op 26 oktober 2016

“Voor wie is er nog goed werk in een snel veranderende arbeidsmarkt?”. Onder die titel organiseert de PvdA Enschede op vrijdag 4 november een themabijeenkomst over de gevolgen voor de arbeidsmarkt van een snel veranderende regionale economie. Moderne technologie, digitalisering en robotisering zetten door. Er dreigt een tweedeling tussen hoogopgeleiden en lager opgeleiden.

lees verder »

Gerben de Jong: “Naast renovatie werken aan sociale cohesie in de wijk.“

door Titia van Hooijdonk op 25 oktober 2016

Op 11 oktober sprak ik met Gerben de Jong, winnaar van de Jan Schaeferprijs 2016. Hij won deze prijs vanwege zijn inzet als secretaris en woordvoerder voor bewonersvereniging Het Bijvank bij De Brink en de Bewonerscommissie Bijvank Noord. Gerben had de prijs aan alle kandidaten gegund en was verbaasd dat die aan hem werd toegekend. Hij blijft actief voor verbetering van de sociale cohesie in de wijk.

lees verder »

Streep door detailhandel in Ambachtsschool

door Laurens van der Velde op 21 oktober 2016

De Raad van State heeft (een deel van) het bestemmingsplan voor de Ambachtsschool afgekeurd. Reden: er is al veel te veel ruimte voor detailhandel in de stad. In februari maakte de PvdA al kritische kanttekeningen bij het bestemmingsplan, juist op dit punt. Er dreigt een overvloed aan ruimte voor detailhandel. De vorige detailhandelstructuurvisie is van 2011. Die is aan een grondige en kritische herziening toe.

lees verder »