• Verkiezingsprogramma 2018

  In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn al druk bezig met de voorbereiding van het PvdA verkiezingsprogramma. Meedenkers zijn welkom!

  Lees meer >
 • Doe mee in de campagne!

  Doe mee met de PvdA Enschede in campagnetijd! Er zijn altijd veel activiteiten. Bekijk hier wat je kunt doen in onze verkiezingscampagne.

  Lees meer >
 • Ombudsteam helpt

  Het PvdA ombudsteam probeert een antwoord te vinden voor iedereen die problemen heeft met instanties of met de wirwar van regels.

  Lees meer >
 • Jan Schaeferprijs

  Op zaterdag 1 oktober reikte de PvdA Enschede de Jan Schaeferprijs uit, een prijs voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. Gerben de Jong was dit jaar de winnaar.

  Lees meer >

Chagrijn uitslag Tweede Kamerverkiezingen maakt strijdbaar richting raadsverkiezingen

door René Tenkink op 29 maart 2017

Op zaterdag 25 maart vond de ledenvergadering van het gewest Overijssel plaats. Naast het jaarverslag en de verkiezingen van het gewestelijk bestuur werd vooral vooruit gekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

lees verder »

ALV 29 maart: op naar de gemeenteraadsverkiezingen!

door Anne Benneker op 25 maart 2017

Op 29 maart is de ALV van de PvdA Enschede. Het belangrijkste onderwerp is het verkiezingsprogramma voor 2018, maar ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de fractie. De vergadering vindt plaats in het Nivon gebouw (Dotterbloemstraat 120) en begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur.

lees verder »

Vul ook de enquête over de zwembaden in!

25 maart 2017

De gemeente Enschede maakt een visie over de toekomst van de zwembaden. Echter, de enquête daarvoor deelt de gemeente alleen uit op papier bij de zwembaden. Dat kan beter, daarom helpen wij een handje. Vul de enquête ook in!

lees verder »

Extra geld voor kinderen in armoede blijft beschikbaar voor de doelgroep

door Laurens van der Velde op 24 maart 2017

Enschede telt zo’n zesduizend kinderen die in armoede leven. Dat is veel. Leven in armoede betekent vaak ook beperkte kansen in de samenleving. Beperkte kansen om mee te doen met leeftijdsgenoten en beperkte kansen op een goede opleiding. Daar kunnen we wat aan doen: met extra middelen van het Rijk vergroten we de kansen van een grote groep kinderen. In de raadsvergadering van 13 maart zorgden we dat de middelen goed terecht komen.

lees verder »

Onzelfstandige bewoning vraagt om regie van gemeente

door Arjan Kampman op 24 maart 2017

Landelijk is de wet- en regelgeving rond onzelfstandig bewoning de laatste jaren flink veranderd. Het maakt dat er nieuwe manier moeten worden gevonden om te kunnen sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dat is nodig, om te voorkomen dat buurten een onevenwichtige samenstelling krijgen, met veel gevoelde overlast tot gevolg. De echte oplossing voor het vraagstuk zit in een goed aanbod van woningen voor de verschillende doelgroepen.

lees verder »

Geen schijnconstructies maar goede baan voor medewerkers fietsenstalling De Graaff

door Laurens van der Velde op 24 maart 2017

Een passende oplossing is er nog niet voor de medewerkers van fietsenstalling De Graaff. Rond de Kerst constateerden we dat ze daar al jaren vrijwillig werkten met behoud van uitkering. De situatie kwam aan het licht omdat de gemeente hun werklocatie wilde aanpassen. En dat vroeg om actie.

lees verder »

Regeling groene leges moet leiden tot bewuste keuzes

door Yara Hümmels op 24 maart 2017

De Groene Leges is een unieke regeling, waar we trots op mogen zijn als Enschede. De evaluatie heeft uitgewezen dat er in de stad behoefte is aan een regeling als deze. De PvdA is voorstander van regelingen die bewoners aansporen om duurzame keuzes te maken in het leven.

lees verder »

Goede combinatie bedrijvigheid en buitengebied in Havengebied-West

door Arjan Kampman op 24 maart 2017

Pal aan het havengebied begint het prachtige buitengebied van Twekkelo. Voor het gebied moet een nieuw bestemmingsplan komen. Een succesvol bedrijventerrein is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad en tegelijkertijd moeten we de mooie groene kwaliteiten van ons buitengebied beschermen. De zoektocht naar de juiste balans tussen bedrijvigheid en groen is een ingewikkelde die nog wat extra tijd vraagt.

lees verder »