• Ledenvergadering op 9 november

  Op woensdag 9 november was er een algemene ledenvergadering van de PvdA Enschede. Lees alles erover in het verslag.

  Lees meer >
 • Spreekuur ombudsteam

  Iedere eerste en derde dinsdag van de maand houdt het ombudsteam een spreekuur in speeltuin Velve-Lindenhof. Het eerstvolgende is op 20 december.

  Lees meer >
 • Verkiezingsprogramma 2018

  In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn al druk bezig met de voorbereiding van het PvdA verkiezingsprogramma. Meedenkers zijn welkom!

  Lees meer >
 • Jan Schaeferprijs

  Op zaterdag 1 oktober reikte de PvdA Enschede de Jan Schaeferprijs uit, een prijs voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. Gerben de Jong was dit jaar de winnaar.

  Lees meer >
 • Doe mee!

  Doe mee met de PvdA Enschede! Er is van alles te doen. Bekijk hier wat je kan betekenen voor onze afdeling.

  Lees meer >

Programma 2018: bijeenkomst over wonen, verkeer en ruimte

door Jan Voogd op 8 december 2016

In de aanloop naar het verkiezingsprogramma 2018 van de PvdA Enschede vindt dinsdag 20 december een bijeenkomst plaats over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, woning- marktbeleid, openbare ruimte en verkeer. Dat gebeurt aan de hand van een discussiestuk. Leden van de fractie, de werkgroep Ruimtelijke Ordening, externe deskundigen en belang- stellenden gaan daarover in gesprek met elkaar.

lees verder »

Voorlichting mantelzorgers wordt breder en beter

door Cevdet Ă–rnek op 8 december 2016

Naar aanleiding van signalen dat de informatie- voorziening over ondersteuning voor mantel- zorgers niet altijd duidelijk is, stelde de PvdA schriftelijke vragen aan het college van B&W. Het college deelt onze zorgen en wil inzetten op betere en bredere informatieverstrekking. Onderdeel daarvan is een communicatieplan dat samen met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen gestalte krijgt.

lees verder »

Wij zijn ook het Volk

door Dick Buursink op 8 december 2016

Het zijn bijzondere tijden in onze wereld. Sommige kranten maken al de vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw. We beleven dat onze rechtsstaat ter discussie wordt gesteld en daarmee feitelijk de bijl aan de fundamenten van onze democratie wordt gelegd. We moeten dit deel van de geschiedenis zichtbaar maken om onze kernwaarden te beschermen. Wij zijn ook het Volk.

lees verder »

Jeugdhonk De Hut in Glanerbrug moet extra open blijven

door Laurens van der Velde op 30 november 2016

Een mooi initiatief in Glanerbrug: dorps- bewoners zorgden voor ruimere openingstijden voor jeugdhonk De Hut. Een succes, want veel jongeren in het dorp weten de weg naar het honk te vinden. Echter, de uitbreiding dreigt eind 2016 te stoppen. De PvdA vindt dat goede initiatieven als deze ondersteuning verdienen. Daarom stelden we op dinsdag 29 november vragen in de Stadsdeelcommissie Oost.

lees verder »

Enschede moet beter plannen bij wegwerkzaamheden

door Laurens van der Velde op 30 november 2016

De PvdA heeft bij de bespreking van mobiliteits- projecten kanttekeningen gemaakt bij de aanpak van wegwerkzaamheden in Enschede. Opvallend dit najaar is het aantal werkzaam- heden tegelijkertijd, waardoor het verkeer ernstig ontregeld raakt. Er moet beter worden afgestemd. Ook moet worden nagedacht over de bereikbaarheid van de stad op langere termijn. Met daarbij aandacht voor de NOEK.

lees verder »

Parkeertarieven: steeds een klein beetje maakt een hele berg!

door Laurens van der Velde op 29 november 2016

De PvdA vindt winst maken op de parkeergarages niet gewenst. In het voorjaar 2017 gaan we als gemeenteraad de ontwikkeling van de tarieven voor de komende jaren kritisch tegen het licht houden. Als PvdA hebben we daar op aangedrongen toen bleek dat we de komende jaren winst maken op het parkeren. Ook de prijsontwikkeling van de abonnementen moet daarbij worden meegenomen.

lees verder »

Onzelfstandige bewoning: leefbaarheid beschermen

door Arjan Kampman op 24 november 2016

De PvdA heeft bij herhaling zorg uitgesproken over de toename van onzelfstandige bewoning in wijken. De gevolgen voor de leefbaarheid leiden tot klachten van wijkbewoners. Het voorstel van B&W om hierin te reguleren via een systeem van leefbaarheidsindicatoren is onvoldoende. Er moet niet achteraf gereageerd worden, maar actief gestuurd. Het college is met het voorstel terugverwezen naar de tekentafel.

lees verder »

Gewest neemt amendementen PvdA Enschede over

door Saskia Voortman op 23 november 2016

De PvdA Enschede heeft actief amendementen opgesteld voor het landelijk verkiezings- programma en deze ingebracht in de gewestelijke vergadering op 19 november. De amendement gingen over uiteenlopende onderwerpen. Ze werden allemaal door het gewest overgenomen.

lees verder »