• Ombudsteam start spreekuur

  Op dinsdag 6 september start het ombudsteam van de PvdA Enschede met een spreekuur in speeltuin Velve-Lindenhof, van 10.30 tot 11.30 uur.

  Lees meer >
 • Doe mee!

  Doe mee met de PvdA Enschede! Er is van alles te doen. Bekijk hier wat je kan betekenen voor onze afdeling.

  Lees meer >
 • Verkiezingsprogramma 2018

  In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn al druk bezig met de voorbereiding van het PvdA verkiezingsprogramma. Meedenkers zijn welkom!

  Lees meer >
 • Jan Schaeferprijs

  Op zaterdag 17 september reikt de PvdA Enschede de Jan Schaeferprijs uit, een prijs voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. Kandidaten kunnen worden voorgedragen!

  Lees meer >

Ombudsteam start op 6 september met spreekuur

door Dick Buursink op 28 juli 2016

Op dinsdag 6 september start het ombudsteam van de PvdA Enschede met een spreekuur. Dit wordt gehouden in speeltuin Velve-Lindenhof, Van Leeuwenhoekstraat 215, op de eerste en de derde dinsdag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur. Het ombudsteam kan een steun in de rug bieden voor mensen die vastlopen in de wirwar van regels en procedures.

lees verder »

Huishoudelijk hulp: inzicht in uren, maar geen stopwatchzorg

door Laurens van der Velde op 15 juli 2016

Na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep moet ook Enschede de uitvoering van de huishoudelijke hulp aanpassen. In de Stedelijke commissie riep de PvdA op om mensen meer houvast te bieden door een indicatie van uren af te geven. Een eenvoudige en heldere oplossing, zonder dat dit leidt tot stopwatchzorg. Een meerderheid van de raad wil echter een nieuwe complexe methodiek.

lees verder »

Nieuw afdelingsbestuur PvdA Enschede van start

door Saskia Voortman op 14 juli 2016

Na de ledenvergadering van 22 juni is het nieuwe afdelingsbestuur voor het eerst bijeen geweest. Er zijn taken verdeeld, zo werd Janke Smit verkozen tot vice-afdelingsvoorzitter. Daarnaast is vooruitgeblikt op het aanstaande werkbezoek van Agnes Jongerius aan Enschede en op de bijeenkomst met Tweede Kamerlid John Kerstens over de onderkant van de arbeidsmarkt.

lees verder »

Afdelingsbestuur zoekt penningmeester

door Saskia Voortman op 14 juli 2016

In de ledenvergadering van 22 juni werd een nieuw afdelingsbestuur van de PvdA Enschede gekozen. De functie van penningmeester is echter nog vacant. Die wordt op dit moment waargenomen door afdelingssecretaris Anne Benneker, maar beide functies mogen maar een bepaalde tijd gecombineerd worden. Wordt dus nog steeds gezocht: een penningemeester.

lees verder »

Goede afloop van affaire stortkokers

door Arjan Kampman op 13 juli 2016

Het plotselinge bericht dat de stortkokers bij de hoogbouw in Enschede Zuid zouden worden gesloten, leidde tot veel boosheid en onbegrip bij bewoners. Een motie van de PvdA zorgde ervoor dat eerst met de betrokken bewoners werd overlegd over het plan en de mogelijke alternatieven. Dit overleg heeft uiteindelijk tot een oplossing geleid die door alle betrokkenen wordt gedragen.

lees verder »

Winst maken met parkeren: wel of niet fair?

door Laurens van der Velde op 13 juli 2016

De gemeente Enschede stevent af op een structurele winst op het parkeerbedrijf. Vanaf 2018 een half miljoen euro per jaar. De vraag is of je dat moet willen, zeker als daarvoor de tarieven de komende jaren moeten blijven stijgen. De PvdA vindt dat als winst in zicht is, de structurele jaarlijkse verhoging er af moet. Onze motie daarover kon bij de behandeling van de Zomernota op 11 juli niet op veel steun rekenen.

lees verder »

Zonnepanelen langs A35/N35 als geluidsscherm en energiebron

door Laurens van der Velde op 13 juli 2016

Zonnepanelen als geluidsschermen langs de A35/N35. Duurzame energie opwekken en minder geluidsoverlast voor bewoners in de omgeving. Twee vliegen in één klap. Het idee komt uit de Motiemarkt. De PvdA maakte er een motie van bij de Zomernota. Het college vindt dit ook een goed plan, want het nam de motie over. Een innovatieve stap op weg naar een duurzamer Enschede.

lees verder »

Duurzaamheid: er zou een tandje bij moeten

door Laurens van der Velde op 12 juli 2016

Enschede behoort tot de achterhoede in Nederland waar het gaat om ambities op gebied van duurzaamheid. De PvdA uitte daar al eerder zorgen over. Bij de behandeling van de Zomernota dienden wij een motie in om de duurzaamheidsambities aan te scherpen en daar meer energie in te steken. Helaas vonden andere partijen in de raad niet dat er echt een tandje bij moet.

lees verder »